Молитва к Василию Великому

О, вели́кий и пресла́вный святи́телю Христо́в, всея́ вселе́нския Це́ркве учи́телю богому́дрый, правосла́вия тве́рдый испове́дниче и побо́рниче, всеблаже́нне о́тче Васи́лие! При́зри от высо́т небе́сных на нас, смире́нно к тебе́ припа́дающих, и умоли́ Го́спода Вседержи́теля, Его́же ве́рный на земли́ служи́тель был еси́, да да́рует нам ве́ры пра́выя тве́рдое и неизме́нное сохране́ние, Це́ркви святе́й послуша́ние, жития́ на́шего исправле́ние, и во всех ну́ждах, ско́рбех и искуше́ниих ско́рое поможе́ние, терпе́ние же и укрепле́ние. Пода́ждь нам твое́ свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́емии, сие́ но́вое ле́то и во вся дни богоуго́дно в ми́ре и покая́нии поживе́м и во Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу воспева́ти и сла́вити, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ами́нь.

Print Friendly, PDF & Email

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *